top of page

Publicerat

Vintage bokhandel

Övriga skrifter baserade på REBUS-materialet.

Bergstrand, H.

Pilotenkät I

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1969

Bergstrand, H.

Sjukdom och social stratifiering

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1969

Bygren, LO.

Sociomedical Health Screening. A

Acta Socio-Medica Scandinavica

1969; 1: 183-198

1969

Bygren, LO.

Förväntade frekvenser

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1969

 

Bygren, LO.

Plan

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1969

 

Bygren, LO.

Långtidssjukas rehabilitering

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1969

 

Bygren, LO.

Pilotläkarundersökningen

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1969

 

Bergstrand, H.

Bygren, LO.

Urval

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1969

 

Gyllenhammar, E. Wikstrand, I.

Klassificering av individer

Stockholm 1970 Licensiatavhandling Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm,

Stockholm, Karolinska institutionen Socialmedicinska institutionen

1970

 

Bygren, LO.

Rapport 1. Medicinska och sociala servicebehov; allmän inledning

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1972

 

Bygren, LO

Bergenstråhle, H

Rapport 2. Medicinska och sociala servicebehov; epidemiologiska frekvenser

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1972

 

Björk, K.

Halldin, J.

Rapport 3. Psykiatriska servicebehov

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1972

 

Bygren LO

Needs for medical and social services

Acta Socio-Medica Scandinavica 1972;3:203-4

1972

 

Bygren, LO.

Rapport 4. Sociala servicebehov

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1973

 

Bygren, LO

Rapport 5. Arbetsvård och arbetsförmedling

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1973

 

Bygren, LO

Met and unmet needs for medical and social services.

Scand J Soc Med 1974;Suppl 8 Karolinska Instutet Stockholm (Avhandling)

1974

 

Hauffman, M

Nedsättning av synskärpa i en svensk befolkning

Karolinska Institutet, Stockholm (Avhandling)

1974

 

Lavstedt, S.

A Methodological-roentgenological investigation on marginal alveolar bone loss

Karolinska Institutet? (Avhandling)

1975

 

Henriksson, CO, Lavstedt, S.

Precision and accuracy in intraoral roentgenological determination of proximal marginal bone loss

Acta Odontol Scand 1975;33:Suppl 67 (26-49)

1975

 

Lavstedt, S.

Eklund, G.

Some factors of significance for proximal marginal bone loss studied on an epidemiological material.

Acta Odontol Scand 1975;33:Suppl 67 (50-89)

1975

 

Lavstedt, S.

Eklund, G.

Henriksson, CO

Partial recording in conjugation with roentgenologic assessment of proximal marginal bone loss

Acta Odontol Scand 1975;33:Suppl 67 (90-113)

1975

 

Lavstedt, S.

Henriksson, CO

A roentgenological investigation of proximal marginal bone loss studied on homologous premolars and molars with reference to lack of function

Acta Odontol Scand 1975;33:Suppl 67 (114-124)

1975

 

Lavstedt, S.

Marginal benförlust vid parodontit

 Tandläkartidningen 1975;67:1086-87

1975

 

Lindeberg, A.

Bygren, LO.

Vårdbehovens tillgodoseende hos personer med många vårdbehov

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1975

 

Lavstedt, S.

Tandvårdsbehov. Den Odontogiska delen av Rehabiliteringsbehovsundersökningen 1970-71

Spri-rapport 7052, s. 339,
Stockholm Sjukvårdens och Socialstyrelsens Planerings och Rationaliserings institut

1976

 

Björk, K.

Psykiatriska vårdbehov. En Epidemiologisk studie av en mellansvensk befolkning

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1977

 

Bygren, LO.

Symtom och Bakteriuri

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

 

Bygren, LO.

Rapport från Rebus till Riksbankens Jubileumsfond

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1977

 

Bygren, LO.

Patienten vi inte ser.

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1977

 

Hauffman, M.

Sjukvårdspolitiska debatten. Vårdproblematiken i stort. Exemplet från ögonsjukvården

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen

1977

 

Bygren, LO.

Översiktsrapport från Rebus

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen PM 1978 02 01

1978

 

Björk, K.

Vårdbehov vid symtomneuroser

Kapitel i boken ”Fakta om neuroser”, Ciba-Geigy läkemedel, s 34-39

1978

 

Halldin, J.

Symtomneuroser i en blandad storstads- och landsbygdsbefolkning.

Kapitel i boken ”Fakta om neuroser”, Ciba-Geigy läkemedel, s 27-33

1978

 

Carlsson, G. Arvidsson, O.

Werhö, L.

Bygren, LO.

Hälsa i u-land och i-land.

I Liv och Hälsa. En kartläggning av hälsoutvecklingen i Sverige. Liber förlag, Kontenta, Stockholm

1979

 

Bygren, LO. (red)

Slutrapport från Rebus. Vårdbehovsundersökningen i gamla Stockholms län.

Stockholm, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen (Manuskript)

1980

 

Jonsson, B.

A statistical evaluation of data gathered in connection with exercise tests.

Stockholm (Avhandling)

1981

 

Lavstedt, S.

Bolin, A.

Henrikson, CO.

Jonsson BG.

Tandtillstånd och behov av tandvård os en normalpopulation (Rebus 1980) En longitudinell epidemiologisk studie

DFS-Rapport 1982:7. Liber Allmänna förlaget. Stockholm

1982

 

Widström, E.

Finnish immigrants and dental care in Stockholm county

Karolinska Institutet?

(Avhandling)

1983

 

Halldin, J.

Prevalence of mental disorder in an urban population in central Sweden with a follow up of mortality.

Socialmedicinska Institutionen, Karolinska Institutet, Stockholm (Avhandling)

1984

 

Bolin, A.

Proximal alveolar bone loss in a longitudinal radiographic  investigation

Karolinska Institutet?

(Avhandling)

1986

 

Lavstedt, S.

Bälter, O.

Rapport över projektet: Tandtillstånd och behov av tandvård hos en normalpopulation. Rebus 1990. En 20-årsuppföljning.

Ingiven till Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse, Frimurarstiftelsen

1997

 

Daun, Å.

Mattlar, CE

Alanen E.

What about the Finns? Personality and national culture. 

Åke Daun & Sören Jansson eds: Europeans. Essays on culture and identity Lund: Nordic Academic Press

1999

 

Thorbjörnsson, CB

A quarter century perspective on low back pain – A longitudinal study

Arbete och Hälsa 1999:8

(Avhandling)

1999

 

Torgén, M

Physical loads and aspects of physical performance in middle-aged men and women

Arbete och Hälsa 1999:14 (Avhandling)

1999

 

Fredriksson, K

On causes of neck and shoulder pain in the general population. Epidemiological studies on associations between workload and leisure-time activities, and distorders in the neck/shoulder region.

Arbete och Hälsa 2000:14. (Avhandling)

2000

 

Theobald, H

Effects of alcohol consumption on health and mortality

Karolinska Institutet, Stockholm (Avhandling)

2001

bottom of page