top of page

Undersökningar

synundersökning
Hälsoundersökningar och enkäter

Här nedan finner du underlaget för REBUS med en del av de enkäter som skickats ut.

REBUS -93:

Enkäter och datafiler förvaras av Svensk nationell datatjänst (SND). Enkäterna kan laddas ner direkt härifrån medan datafiler kan erhållas efter beställning till SND.

 

Länk: https://snd.gu.se/sv/catalogue/study/snd0836

pdf.png

REBUS 04 1970

Habiliteringsbehovsundersökningen REB 04

Somatisk anamnes

pdf.png

REBUS 05 1970

Habiliteringsbehovsundersökningen  REB 05

Fortsatt Somatisk anamnes

pdf.png

REBUS 06 1970

Habiliteringsbehovsundersökningen REB 06

Somatisk anamnes

pdf.png

REBUS 08 1970

Habiliteringsbehovsundersökningen  REB 08

Diagnosticerade sjukdomar

pdf.png

REBUS 1980

Somatiskt formulär

pdf.png

REBUS 1990

REBUS 1990 Medicinsk anamnes
(Dentala kohorten)

pdf.png

REBUS POSTENKÄT 1970

REBUS enkätfrågor som skickades per post till alla 30.000 deltagare 1970

 UNDERSÖKNING AV MEDICINSKT OCH SOCIALT SERVICEBEHOV

bottom of page