top of page

"Syftet var att studera riskfaktorer för sjukdom och hälsa i en befolkning som följs under 40 år."

Sammanfattning

REBUS är en populationsbaserad longitudinell studie som initierades 1968. Förkortningen kommer från Rehabiliteringsbehovsundersökning i Stockholm och projektet var tidigt ett multidisciplinärt socialmedicinskt projekt för kartläggning av förekomst av sjukdom, funktionshinder samt vårdbehov. Målpopulationen var Stockholms befolkning i åldrarna 18-65.

Urvalspopulationen består av ett två-fasurval. I en första fas kontaktades ett stratifierat slumpmässigt urval för att delta i en postenkät med frågor kring somatiska, psykiska och sociala problem. Totalt deltog 32 134 personer i denna enkät. I en andra fas kontaktades delurval vilka bjöds in till undersökning. Dessa delurval drogs slumpmässigt men med olika sannolikhet för inkludering beroende på postenkätsvarens profiler. Totalt 3064 personer deltog i undersökningen.

Undersökningarna genomfördes i huvudsak vid Danderyd sjukhus 1969-70 och omfattade bland annat en fysisk undersökning av läkare, psykiatrisk undersökning med psykiater, psykologtester, belastningsprov med EKG, tandläkarundersökning, laboratorieprov, intervju kring sociala förhållanden, samt syn-, hörsel, och lungundersökning.

Delurval av REBUS har åter undersökts för olika forskningssyfte, år 1977, 1993 samt 1996, och tandläkarundersökningar har gjorts åren 1980 och 1990. REBUS baslinjeundersökning har även kopplats till Dödsorsakersregistret och Patientregistret (hos Socialstyrelsen).   

bottom of page