top of page

Publicerat

Odontologiska arbeten

DSC_4135.JPG
Publicerade odontologiska artiklar baserade på REBUS-materialet. 
Elleby C, Skott P, Jonasson G, Theobald T, Nyrén S, Salminen H:
Two methods of evaluating the trabecular pattern in intraoral radiographs and the association to fragility fractures during a 47-year follow-up. 
Eur J Oral Sci. 2021 Jun 8:e12801. doi: 10.1111/eos.12801. Online ahead of print. 

Jansson L, Kalkali H, Mulk Niazi F:
Mortality rate and oral health - a cohort study over 44 years in the county of Stockholm.
Acta Odontol Scand. 2018 Jan 11:1-6

 

Jansson L:
Relationship between apical periodontitis and marginal bone loss at individual level in a general population.
International Dental Journal 2015;65(2): 71-76.

Jansson L:
Relationship between alcohol consumption and oral health.
J Clin Periodontol 2008;35: 379-384.

Jansson L, Lavstedt S, Zimmerman M:
Marginal bone loss and tooth loss in a sample from the County of Stockholm – a longitudinal study over 20 years.
Swed. Dent. J. 2002: 26; 21-29

 

Jansson L, Lavstedt S, Zimmerman M:

Prediction of marginal bone loss and tooth loss – a prospective study over 20 years.

J. Clin. Periodontol. 2002;29:672-678

Jansson, L, Lavstedt S, Frithiof L:

Relationship between oral health and mortality rate.

J Clin Periodontol 2002;29:1029-1034

 

Jansson L, Lavstedt, S:

Influence of smoking on marginal bone loss and tooth loss – a prospective study over 20 years.

J Clin Periodontol 2002;29:750-756

Jansson L, Lavstedt S, Frithiof L, Theobald H:

Relationship between oral health and mortality in cardiovascular diseases.

J Clin Periodontol 2001;28:762-768.

 

Lavstedt S, Bälter O:

Rapport över projektet: tandtillstånd och behov av tandvård hos en normalpopulation. Rebus 1990. En 20-års uppföljning.

Ingiven till Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse, Frimurarstiftelsen. 1997. Stockhom (38 sidor)

 

Bolin A, Eklund G, Frithiof L, Lavstedt S:

The effect of changed smoking habits on marginal alveolar bone loss. A longitudinal study.

Swed Dent J 1993;17:211-216

 

Lavstedt S, Sundberg H

Medicinska diagnoser och sjukdomssymptom relaterade till amalgamfyllningar.

Tandläkartidningen 1989;81:81-88

 

Bolin A, Lavstedt S, Frithiof L, Henrikson C-O:

Proximal alveolar bone loss in a longitudinal radiographic investigation. IV. Smoking and some other factors influencing the progress in a material of individuals with at least 20 remaining teeth.

Acta Odontol Scand 1986;44:263-269

 

Bolin A. Lavstedt S. Henrikson C-O:

Proximal alveolar bone loss in a longitudinal radiographic investigation. M. Some predictors with a possible influence on the progress in an unselected material.

Acta Odontol Scand 1986; 44:257-262.

 

Bolin A:

Proximal alveolar bone loss in a longitudinal radiographic investigation.

Swed Dent J 1986;44: Suppl.35 (Diss)

 

Lavstedt S, Bolin A, Henrikson C-O, Carstensen J:

Proximal alveolar bone loss in a longitudinal radiographic investigation. I Methods of measurement and partial recording.

Acta Odontol Scand 1986;44:149-157.

 

Lavstedt S, Bolin A, Henrikson C-O:

Proximal alveolar bone loss in a longitudinal radiographic investigation. II. A ten-year follow up in an epidemiological material.

Acta Odontol Scand 1986; 44:199-205.

 

Widström E:

Finnish immigrants and dental care in Stockholm county.

Swed Dent J 1983; 41: Suppl 19 (Diss)

 

Lavstedt S, Bolin A, Henrikson C-O, Jonsson BG:

Tandtillstånd och behov av tandvård hos en normalpopulation (Rebus 1980). En longitudinell epidemiologisk studie.

DSF Rapport 1982;7. Liber, Allmänna Förlaget, Stockholm

 

Bergström J, Lavstedt S:

An epidemiologic approach to toothbrushing and dental abration.

Community Dent Oral Epidemiol 1979;7:57-64.

 

Lavstedt S:

Behovet av tandhälsovård och tandsjukvård hos en normalpopulation. Rebusundersökningen.

Tandläkartidningen 1978;70:971-991.

 

Lavstedt S, Eklund G:

Betydelsen av vissa faktorer för frekvensen av tandläkarbesök. Rebusundersökningen.

Tandläkartidningen 1977;69:538-48.

 

Lavstedt S:

Rapport över Spri:s externa projekt nr 7052. Den odontologiska delen av Rehabilitetsbehovsundersökningen 1970-71.

Ingiven till Spri. Stockholm 1976. (339sidor)
Behovet av såväl tandhälsovård som tandsjukvård hos handikappade och en normalpopulation. SPRI-rapport över projekt 7052, 123 maskinskrivna A4-sidor. Rapporten ingiven mars 1976.

 

Henrikson C-O, Lavstedt S:

Precision and accuracy in intraoral roentgenological determination och proximal marginal bone loss.

Acta Odontol Scand 1975;33:Suppl 67 (26-49)

 

Lavstedt S, Eklund G, Henrikson C-O:

Partial recording in conjunction with roentgenologic assessment of proximal marginal bone loss,

Acta Odontol Scand 1975;33:Suppl 67 (90-113)

 

Lavstedt S, Eklund G:

Some factors of significance for proximal marginal bone loss studied on an epidemiological material.

Acta Odontol Scand 1975;33:Suppl 67 (50-89)

 

Lavstedt S, Henrikson C-O:

A roentgenological investigation of proximal marginal bone loss studied on homologous premolars and molars with reference to lack of function.

Acta Odontol Scand 1975;33:Suppl.67 (114-124).

 

Lavstedt S:

Methodological-roentgenological investigation on marginal alveolar bone loss.

Acta Odontol Scand 1975;33:Suppl. 67 (Diss)
Avhandlingen innehåller metodologiska studier samt en analys av olika faktorers betydelse för den marginala benförlusten inom ett epidemiologiskt material.

Avhandlingens delarbeten ligger till grund för senare arbeten som redovisar observationerna i frekvenstabeller bl.a. och som utmynnar i en beskrivning av bl.a. behovet av tandhälsovård och tandsjukvård utifrån detaljerade beskrivningar av munhälsan.

 

Lavstedt S:

Marginal benförlust vid parodontit.

Tandläkartidningen 1975;67:1086-87.

bottom of page